Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Akce

 

 

Rozpis hobby závodů

MK0023 – Jezdecký klub Aš

tel.: 608 548 803, 607 634 804, e-mail: jk.as@email.cz

 

 Prázdninové skákání

11.8.2012

Hobby závody pro všechny jezdce

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

1) Základní údaje

     1.1. Pořadatel                           - Jezdecký klub Aš        

     1.2. Datum konání                   - 11.8.2012 (sobota)

     1.3. Místo konání                     - bývalé fotbalové hřiště v Kopaninách za Aší

     1.4. Kolbiště                             - travnaté, škvára          

     1.5. Obdélník                           - travnatý, škvára

     1.6. Opracoviště                      - travnaté, škvára

 

2) Funkcionáři Hobby závodů

        - ředitel                                 - Kamila Dalměřicová    

        - tajemník                             - Barbora Lukšová – kontaktní osoba (608 548 803)

        - hlavní komisař                   - Alena Wunderlichová

        - komisaři                             - Michal Císler

 

3) Technické údaje

     3.1. Předpisy:  Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis, tréninkový úbor povolen

     3.2. Kategorie: pro registrované jezdce, neregistrované jezdce, děti

 

Soutěž č. 1                             Drezura Z1  - úloha se čte         

                                     

Soutěž č. 2                             Parkur do 60 cm – a) pony, b) koně 

  • Rozhodování tab. A čl.298.2.1. na limitovaný čas

 

Soutěž č. 3                             Štafetové skákání do 80 cm   

  • Rozhodování tab. A čl.268.2         

                                                    

Soutěž č. 4                             Parkur do 90 cm

  •  Rozhodování tab. A čl.298.2.1. na limitovaný čas

 

Soutěž č. 5                             Stupňovaná obtížnost 8 překážek do 110 cm (žolík 110 cm)

  • Rozhodování tab. A.čl.269 na čas

 

Soutěž č. 6.                            Bariérové skákání

  • Tipovací soutěž pro diváky
  • Rozhodování tab. A.čl.262.3.

                                              

4. Předběžný časový program:

Začátek  v 10.00 hod  zahájení a č. 1 drezura Z1

               Cca 12:00 skoky soutěže 2,3,4, 5, 6

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu na základě došlých přihlášek

Účastníci budou s případnou  změnou seznámeni při prezentaci.

5) Všeobecné údaje

5.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na emailovou adresu: jk.as@email.cz  DO 9.8.2012

5.3. Peněžité plnění – 100,-Kč kůň, 50,-Kč pony

5.2. Uzávěrka konečných přihlášek:            11.8.2012 při prezentaci

5.4. Přeprava a náklady spojené s účastí pořadatel nehradí

6) Ceny peněžité plnění

6.1.  Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl.127

6.2.  Zápisné nebude vybíráno

6.3.  Startovné - bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci

6.4.  Ceny jsou ve všech soutěžích věcné

7) Veterinární předpisy

Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR.

Před vyložením koní je nutno odevzdat veterinární doklady v souladu s těmito pokyny.

8) Poskytované služby

     8.1. Zdravotní služba               - zajištěna        

     8.2. Veterinární služba              - zajištěna proti úhradě

     8.3. Podkovářská služba          - zajištěna proti úhradě

     8.4. Stravování                        - za úhradu v jezdeckém areálu

9) Schválení rozpisu

 Rozpis zpracovala : Barbora Lukšová 27.6.2012

 Hobby závody schváleny OV KO ČJF 27.6.2012 

 

TOPlist